Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer. Eidsvoll 1814 har hovedansvar for nettverket.

Metodeverksted 15. juni 2018

Medvirkning og samskaping i museer.

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter inviterer til faglig samling med fokus på praktisk metodikk.

  • Sted: Eidsvoll 1814, Wergelands hus
  • Tid: 15. juni, klokken 10.00 – 15.30
  • Reiseplan: Se www.eidsvoll1814.no

Nettverksseminar 2018

I fjor møttes Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter til vinterseminar ved Eidsvoll 1814. I år er Nobels Fredssenter vertskap for demokratinettverkets årlige hovedtreff, og i år blir det et høstmøte i Oslo. Merk like godt av datoen med det samme: 17. september.

Heder til museer i nettverket

Det nasjonale museumsmøtet i Mosjøen ga oppmerksomhet og heder til flere prosjekter i regi av museer knyttet til Demokratinettverket. 
 

WALLonWALL

Fotoutstillingen WALLonWALL er en utstilling som står tydelig frem i bybildet. Ved å vise aktuelt dokumentarfotografi i byrommet ønsker vi å skape diskusjonen om hvordan grenser og murer skaper nye skiller mellom folk og land og engasjere mange. Slik kan et enkelt byggegjerde gi utsyn forteller utstillingssjef Liv Astrid Sverdrup på Nobels Fredssenter.

Demokrati i dokumentasjon, forskning og formidling

Deltakerne i nettverket arbeider med demokrati og rettighetsspørsmål på ulike måter – gjennom dokumentasjon, forskning, utstillinger og andre aktiviteter og formidlingsformer. Hver deltakerinstitusjon har sitt eget grunnlag og mål for engasjementet og sin egen tematiske og metodiske profil. Temaene kan ha ulik plass og tyngde i museumshelheten, bare de er viktige i en eller flere sammenhenger. Demokrati og menneskerettigheter er dessuten noe vi arbeider for og ikke bare med: De utgjør et verdigrunnlag for nettverket.
Formålet med nettverket er å styrke dette arbeidet gjennom:

å dele relevante forskningsresultater og andre kunnskapsressurser
å utvikle formidlingsopplegg og museumspedagogisk kompetanse
å etablere kontakter med relevante fagmiljøer i Norge
å knytte seg til nettverk og styrke kontaktflaten med fagmiljøer utenfor Norge
å utvikle felles evalueringsformer
andre mulige samarbeidsprosjekt, for eksempel utstillinger

Kontaktinformasjon for nettverket

Nettverksansvarlig museum: Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum
Adresse: Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk
Telefon: (+47) 63 92 22 10
E-post: post@demokratinettverket.no

Kontaktperson: Torleif R. Hamre
Telefon: (+47) 922 51 672
E-post: torleif.hamre@eidsvoll1814.no

Search

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer