Warning: A non-numeric value encountered in /home/3/d/demokratinettver/www/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 490

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer. Eidsvoll 1814 har hovedansvar for nettverket.

Nettverksseminar 2018

17. september var Nobels Fredssenter vertskap for Demokratinettverkets årlige hovedtreff. Stortingspresident Tone Trøens (bildet) åpnet det som ble en svært innholdsrik og interessant dag. Demokratinettverket takker for flott program og strålende vertskap!

Foto: Njaal Frilseth/ Nobel Peace Center 

Metodeverksted juni 2018

Det ble et innholdsrikt og heftig metodeverksted på Eidvoll 1814 i juni for deltakere både innenfra og utenfra Demokratinettverket. 

Heder til museer i nettverket

Det nasjonale museumsmøtet i Mosjøen ga oppmerksomhet og heder til flere prosjekter i regi av museer knyttet til Demokratinettverket. 
 

WALLonWALL

Fotoutstillingen WALLonWALL er en utstilling som står tydelig frem i bybildet. Ved å vise aktuelt dokumentarfotografi i byrommet ønsker vi å skape diskusjonen om hvordan grenser og murer skaper nye skiller mellom folk og land og engasjere mange. Slik kan et enkelt byggegjerde gi utsyn forteller utstillingssjef Liv Astrid Sverdrup på Nobels Fredssenter.

Demokrati i dokumentasjon, forskning og formidling

Deltakerne i nettverket arbeider med demokrati og rettighetsspørsmål på ulike måter – gjennom dokumentasjon, forskning, utstillinger og andre aktiviteter og formidlingsformer. Hver deltakerinstitusjon har sitt eget grunnlag og mål for engasjementet og sin egen tematiske og metodiske profil. Temaene kan ha ulik plass og tyngde i museumshelheten, bare de er viktige i en eller flere sammenhenger. Demokrati og menneskerettigheter er dessuten noe vi arbeider for og ikke bare med: De utgjør et verdigrunnlag for nettverket.
Formålet med nettverket er å styrke dette arbeidet gjennom:

å dele relevante forskningsresultater og andre kunnskapsressurser
å utvikle formidlingsopplegg og museumspedagogisk kompetanse
å etablere kontakter med relevante fagmiljøer i Norge
å knytte seg til nettverk og styrke kontaktflaten med fagmiljøer utenfor Norge
å utvikle felles evalueringsformer
andre mulige samarbeidsprosjekt, for eksempel utstillinger

Kontaktinformasjon for nettverket

Nettverksansvarlig museum: Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum
Adresse: Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk
Telefon: (+47) 63 92 22 10
E-post: post@demokratinettverket.no

Kontaktperson: Torleif R. Hamre
Telefon: (+47) 922 51 672
E-post: torleif.hamre@eidsvoll1814.no

Search