Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter samler museer og andre institusjoner som arbeider med demokrati- og menneskerettighetstemaer. Eidsvoll 1814 har hovedansvar for nettverket.

Den nye planeten

Hvordan ser er godt samfunn ut? Spørsmålet står i sentrum for Menneskerettighetsakademiets nye vandreutstilling, som nå er mulig å låne for museer, bibliotek og andre kulturinstitusjoner.

Metodeverksted på Hurdalsjøen 11. mars

Demokratinettverket ønsker velkommen til nytt seminar og verksted med fokus på museenes samfunnsrolle, publikumsmedvirkning og samskapingsprosjekter

Nettverksseminaret 2019

Seminaret på Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter gikk av stabelen i oktober. Her er en smakebit av noe av det som ble presentert der.

Kulturrådsstøtte til fellesprosjekt

Syv deltagerinstitusjoner i Demokratinettverket har gått sammen om prosjektet «Museene og fellesskapets grenser». Samarbeidsprosjektet vil vare frem til 2021 og er delfinansiert med 4 millioner fra Kulturrådets samfunnsrolleprogram.

Foto: Eidsvoll 1814 

Demokrati i dokumentasjon, forskning og formidling

Deltakerne i nettverket arbeider med demokrati og rettighetsspørsmål på ulike måter – gjennom dokumentasjon, forskning, utstillinger og andre aktiviteter og formidlingsformer. Hver deltakerinstitusjon har sitt eget grunnlag og mål for engasjementet og sin egen tematiske og metodiske profil. Temaene kan ha ulik plass og tyngde i museumshelheten, bare de er viktige i en eller flere sammenhenger. Demokrati og menneskerettigheter er dessuten noe vi arbeider for og ikke bare med: De utgjør et verdigrunnlag for nettverket.
Formålet med nettverket er å styrke dette arbeidet gjennom:

å dele relevante forskningsresultater og andre kunnskapsressurser
å utvikle formidlingsopplegg og museumspedagogisk kompetanse
å etablere kontakter med relevante fagmiljøer i Norge
å knytte seg til nettverk og styrke kontaktflaten med fagmiljøer utenfor Norge
å utvikle felles evalueringsformer
andre mulige samarbeidsprosjekt, for eksempel utstillinger

Kontaktinformasjon for nettverket

Nettverksansvarlig museum: Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum
Adresse: Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk
Telefon: (+47) 63 92 22 10
E-post: post@demokratinettverket.no

Kontaktperson: Torleif R. Hamre
Telefon: (+47) 922 51 672
E-post: torleif.hamre@eidsvoll1814.no

Search