Læringssenteret i Høyblokka i Regjeringskvartalet

22. juli-senteret er et læringssenter lokalisert i Høyblokka i Regjeringskvartalet, på åstedet for det første terrorangrepet 22. juli 2011. 22. juli-senteret rommer en utstilling som gir informasjon om 22. juli. Det har helt siden åpningen i 2015 vært viktig å balansere det å undervise om 22. juli og det å plassere terrorangrepene i en større kontekst med det å minnes ofrene.  


Ungdommer er senterets hovedmålgruppe. Hovedprinsippene for undervisningen i 22. juli-senteret er historiebevissthetstenkning, minnekultur og historiskdidaktiske prinsipper om elevmedvirkning. Formidlerne ønsker å bevisstgjøre elevene om at de er aktive og viktige deltakere i samfunnet, og med på å påvirke hvordan samfunnets verdier og historie formes og formidles i fremtiden. Dette gjøres gjennom å tilrettelegge aktivt for at elevene skal bidra gjennom diskusjon, stille spørsmål og å komme med sine tanker og betraktninger.

 

Et sentralt perspektiv i undervisningsopplegget er å reflektere over hvordan de realhistoriske kjensgjerningene belyser viktigheten av å bevisstgjøre grunnleggende demokratiske samfunnsverdier og hvordan disse kan trues, både tilbake i 2011, men også i den daglige samfunnsutviklingen. Ved å invitere til en åpen dialog om betydningen av terrorangrepene 22. juli, i et samtidig og historisk perspektiv, vil 22. juli-senteret bidra til å gi elever eierskap til historien. Formålet er å styrke demokratisk medborgerskap, historisk bevissthet og kritisk tenkning. 

Mandat

22.juli-senterets mandat er å undervise om angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22.07.11, og med dette som utgangspunkt å problematisere relevante, tilgrensende emner som rasisme, ekstremisme og demokratiske verdier.


 
 

Search