Metodeverksted: Medvirkning og samskaping i museer

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter inviterer til samling med fokus på praktisk metodikk.Tid: 15. juni 2018, kl. 10.00 – 15.30
Sted: Eidsvoll 1814, Wergelands hus
Reiseplan: Se www.eidsvoll1814.no

Er du nysgjerrig på hvordan museer og kulturarvssteder jobber for å engasjere sitt publikum på nye måter? Ønsker du å vite mer om nyttige fremgangsmåter for å involvere nye grupper i ditt museum? I så fall håper vi å se deg på Demokratinettverkets metodeverksted på Eidsvoll 1814 den 15. juni!

Deltagelse på verkstedet er gratis. Antallet plasser er imidlertid begrenset, så send din påmelding til post@demokratinettverket.no innen 8. juni. Velkommen skal du være!

 

Program 15. juni 2018

Før programmet begynner vil det være mulighet for mingling, kaffe og lett servering i Wergelands hus fra klokken 09.30

 
10.00 – 10.30 Oppstart

Oppstart med utprøving av varierte metoder for å skape kontakt og bygge relasjoner. Fasilitator Jan Platander legger til rette for gode faglige samtaler gjennom dagen.

 

10.30 – 11.30 Perspektiver

Panelsamtale om museenes evne til å inkludere og engasjere sitt publikum. I panelet stiller museumsfolk som reflekterer over muligheter og utfordringer i egne prosjekter. Vi får dessuten synspunkter på museer og kulturarvssteder som arenaer for læring og livslang dannelse.

I panelet:

  • Mari Møystad, konservator ved Glomdalsmuseet / Anno museum
  • Ellen Lange, konservator ved Nasjonalt medisinsk museum / Teknisk museum
  • Janicke Heldal Stray, utdanningsforsker og leder for lærerutdanningen ved MF
  • Åshild Andrea Brekke, museumsviter og seniorrådgiver i Kulturrådet
  • Ordstyrer er André Larsen Avelin, projektkoordinator Eidsvoll 1814

 

11.30 – 12.15 Sommerlunsj i kafé Standpunkt

 

12.15 – 14.30 Metodeverksteder

Etter lunsj vil det være mulig å delta på tre ulike workshops. Hver workshop har sin egen inngang til det å skape gode rom for dialog, medvirkning og samskaping med publikum.

 

Verksted #1 «Taover-metoden»

Eidsvoll 1814 mottok i år Museumsforbundets formidlingspris for tiltaket «Ta over». Tiltaket er et eksempel på tett samarbeid mellom museum, elever og skole, og dette verkstedet vil gi et praktisk innblikk i metoder som ble brukt for å skape et større arrangement i samspill med et ungt publikum. Verkstedet holdes av Anne Løvås, formidlingsleder ved Eidsvoll 1814.

 

Verksted #2 «Dialogøvelser»

Museene har lenge arbeidet for å innta rollen som dialoginstitusjoner, steder der forskjellige grupper, syn og standpunkter kan møtes og brynes. Men hvordan fører man en god dialog? Hvordan håndterer man de vanskelige spørsmålene – og de vanskelige temaene – som av og til dukker opp i møtet med publikum? Jan Platander leder verkstedet.

 

Verksted #3 Tema og verkstedholder kunngjøres snart!


14.30 – 15.30 Fellessamtale "Virkelig medvirkning?"

Dagen avsluttes med en fellessamtale om erfaringer fra dagen. Vi tar opp trådene fra tidligere økter og reflekterer over medvirkningens muligheter og begrensninger.

 Medvirkningsprosjekter kan gi store muligheter for fornying av museumsinstitusjonene. Men i hvilken grad klarer museene egentlig å legge til rette for genuin medvirkning? Samtalen vil åpne opp for konstruktive vurderinger av prosjekter deltagere planlegger eller er i gang med. 


Med forbehold om endringer i programmet. Endringer vil bli kunngjort på denne nettsiden.
Ved spørsmål kontakt nettverkskoordinator Torleif Hamre torleif.hamre@eidsvoll1814.no

 

 

Metodeverkstedet på Eidsvoll 1814 arrangeres av Nasjonalt museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter. Verkstedet er finansiert med midler fra Norges museumsforbund, gitt av Sparebankstiftelsen for å styrke arbeidet med inkludering i museumssektoren.

 

 

Spørsmål  til post@demokratinettverket.no 
Kontaktperson: Torleif R. Hamre,  torleif.hamre@eidsvoll1814.no, tlf.: 922 51 672

Search

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer