Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Hvorfor Demokratinettverket er relevant for Arkivet

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter (tidl. kjent som Stiftelsen Arkivet) har siden 2001 arbeidet med å fremme demokrati, fred og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidling. Senteret holder til i det som var Gestapos hovedkvarter i Kristiansand under andre verdenskrig. Gjennom Demokratinettverket får vi muligheten til å styrke kontakten med fagmiljøer i og utenfor Norge, dele kunnskap og erfaringer og utvikle egen virksomhet som kunnskapssenter og relevant samfunnsaktør.

Search