Digitalisering i analoge omgivelser 

Når algoritmene tar over museet var overskriften på årets nettverksseminar, som ble arrangert på Nobels Fredssenter 17. september. Temaet var digitalisering og demokrati, og museenes rolle i det stadig mer digitaliserte samfunnet.

Foto: Njaal Frilseth/ Nobel Peace Center

Digitaliseringen fører til store samfunnsendringer. Facebook og Cambridge Analytica påvirker demokratiske valg, selvkjørende biler er på veiene, og kunstig intelligens og maskiner som gjenkjenner ansikter og overvåker følelser er allerede en realitet. Denne utviklingen er også i ferd med å endre kulturbransjen på flere måter. På nettverksseminaret inviterte vi til debatt om hvordan dette påvirker samfunnsrollen, publikumsutvikling, markedsføring og utstillingsdesign. Og deltakerne ble invitert til å diskutere hvordan vi som museum best skal møte den digitale fremtiden.

Arrangementet foregikk midt i Nobels Fredssenters nyåpnede utstilling Fortell verden om oss. En fotoutstilling om menneskerettigheter, der alle bildene var tatt med hel-analogt kamera av fotografen Rune Eraker. I seg selv et vitnesbyrd om at analoge opplevelser fortsatt fungerer. Men, for å si det med ordene til Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet og en av innlederne på seminaret; det må være analoge opplevelser som kan deles digitalt.

Innledningsvis ble de demokratiske utfordringene som følger med digitaliseringen diskutert. I sin hilsningstale sa stortingspresident Tone Trøen at «den offentlige samtalen er i beste fall i endring og i verste fall i fare.» Og hvilket ansvar har museene for det?

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

Utstillingssjef Liv Astrid Sverdrup innledet til debatt om museenes rolle i fremtiden. I dag kommer publikum til museene for å bli inspirert, oppleve, lære og delta, men trenger egentlig publikum museene i fremtiden når teknologien kan løse alt dette samtidig? Er publikum i ferd med å bli sine egne kuratorer?  Panelet med billedkunstner og førsteamanuensis Trine Wester, førstekonservator Henrik Treimo fra Teknisk Museum og daglig leder Sindre Beyer i Try var opptatt av museene som møteplass. Som et sted å oppleve noe sammen med andre og starte de viktige samtalene. Kan museene være en motvekt til den polariserte debatten som ofte foregår i digitale rom? Kan vi tilby et analogt rom for samtaler og refleksjon, og slik sett være en motvekt til digitaliseringen der hvor digitaliseringen fører samfunnet i gal retning?

De om lag 80 deltakerne fikk også inspirasjon til å ta i bruk nye, digitale formidlingsmetoder. Teamet bak Gyldendals læringsplattform Salaby snakket om hvordan den unge generasjonens krav til å bli underholdt kan kombineres med læring, og Hakeem Atif fra Telenor Design ga et innblikk i hvordan virtuell og utvidet virkelighet kan brukes for å skape spennende opplevelser gjennom de besøkendes mobiltelefon.  

Gjestelektor Per Østergaard Jacobsen ved Copenhagen Business School viste hvordan digitaliseringen gir helt nye muligheter for å forstå publikum og skreddersy opplevelser for nye grupper. Birgitte Christensen fra JCP ga deltakerne «food for thought» for hvordan smarte digitale løsninger kan løfte de kreative ideene på nye måter.

Det nasjonale museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter har nå 23 forskjellige deltaker-institusjoner og det var gledelig å se at så mange tok veien til Nobels Fredssenter, og ekstra hyggelig var det også at den nyopprettede museumsseksjonen i Norsk Kulturråd var representert på seminaret ved Tove Veiåker.  Deltakerne ble også utfordret i en egen interaktiv aktivitet til å dele sin kunnskap om digitalisering og eget publikum.

Digitalisering og demokrati var et nytt tema for nettverket, og seminaret var derfor et viktig nybrottsarbeid når det kommer til å sette søkelys på fremtidens museum og hvilke utviklingstrekk som vil prege demokratiet og kultursektoren i årene som kommer.

 

Spørsmål  til post@demokratinettverket.no 
Kontaktperson: Torleif R. Hamre,  torleif.hamre@eidsvoll1814.no, tlf.: 922 51 672

Search