INKLUDERENDE MUSEUMSPRAKSISER

METODEUTVIKLING I NETTVERK

ÅPENT SEMINAR OG VERKSTED, HURDALSSJØEN 11. MARS 2019

 

Demokratinettverket ønsker velkommen til nytt seminar og verksted med fokus på museenes samfunnsrolle, publikumsmedvirkning og samskapingsprosjekter.

Seminaret vil gi oss anledning til kritisk å utforske hvordan forskjellige museer har valgt ulike tilnærminger til det å innta en aktiv samfunnsrolle. Vi vil også ta for oss spørsmålet om hvordan vi best kan jobbe for at publikumsmedvirkning i museer blir reell og ikke kun et honnørord.

 

Integrert i seminaret er to økter med praktiske verksteder. Deltagere får her anledning til å prøve ut metodikk som kan være nyttig å prøve i formidlingen ved museer og kulturarvssteder.

 

Seminaret og verkstedet er støttet av Norges museumsforbund og med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

 

PROGRAM

 

10.00 – 11.00 Mottagelse, registering og kaffe

Fra klokken 10.00 på Hurdalsjøen hotell. For de som ikke kjører selv arrangeres det felles transport til hotellet fra Eidsvoll Verk jernbanestasjon klokken 10.00. Fellestransporten korresponderer med tog fra Oslo og flyplassen, med ankomst klokken 09.55.

 

11.00 – 11.45 Bernadette Lynch - «Det nyttige museet»

Hovedinnledningen holdes denne gangen av Bernadette Lynch, anerkjent for å fremme deltagende praksiser og demokratiseringen av museumsinstitusjoner. Hun er også kjent for kritiske analyser av hva museer faktisk gjør når de påberoper seg en aktiv samfunnsrolle.

 

11.45 – 12.30 Felles lunsj og minglingstid


12.30 – 13.00 Carly Ciufo 
«Hvem gjør menneskerettighetsarbeid i museer for menneskerettigheter?»

Kanadiske Carly Ciufo arbeider med et doktorgradsprosjekt med tittelen Can Museums do Human Rights Work? Human Rights Museums and the People Who Build Them. I dette foredraget vil Ciufo gi oss et innblikk i arbeidet som gjøres ved tre av verdens ledende menneskerettighetsmuseer, i henholdsvis Winnipeg, Atlanta og Liverpool.

 

13.15 – 14.30 Verksted 1 «Medvirkning – på ordentlig?»

Verkstedet gir innblikk i metoder som er anvendt i formidlingstiltak ved norske museer, der det å involvere og engasjere en gruppe publikummere i produksjon av innhold stod sentralt. Deltagerne på verkstedet får anledning til å prøve ut metodene. Verkstedet arrangeres av Falstadsenteret og Stiklestad nasjonale kultursenter.

 

14.45 – 15.30 Kai Eide - «Fra krig og konflikt til fred og forsoning»

Hurdalsjøen hotell er kjent som et sted for forhandlinger, mellom politiske partier, mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og mellom stridende parter i væpnede konflikter, som den i Colombia. Som norsk diplomat og internasjonal fredsmegler gjennom flere tiår har Kai Eide opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan man kan få i gang dialog og fruktbare samtaler mellom parter som står langt fra hverandre. Hva skal til for å lykkes?

 

15.30 – 16.30 Verksted 2 «Museet som meglingsarena?»

Eidsvoll 1814 er i gang med et prosjekt som søker å invitere flere stemmer inn i museet, og samtidig legge til rette for at uenigheter kan luftes på en skikkelig måte. Kan museene lære noe fra diplomatiets meglingsprosesser? I dette verkstedet prøver vi ut et scenario for å se hvordan man kan takle uenighet.

 

16.30 Oppsummering og avsluttende samtale

Vel hjem! Fellestransport med avgang fra hotellet kl. 17 til Eidsvoll Verk for togavgang 17.36 mot Oslo Lufthavn og Oslo.

 

 

 

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

 

Påmelding:
På epost til torleif.hamre@eidsvoll1814.no innen fredag 1. mars 2019.
Opplys om du vil bruke felles gratis transporttilbud til og fra Eidsvoll verk, + event. matpreferanser. Merk at det er begrensede antall plasser, så send gjerne påmeldingen så snart som mulig.

 

Arrangør: Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter / Eidsvoll 1814

Kontaktinformasjon: Torleif R. Hamre, tlf.: +47 92251672. Hotellet: www.hurdalsjoen.no

                                                           

 

Search