Vinterseminaret 2017

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Demokratilæring i og utenfor skolen.
Museet som læringsarena

Janicke Heldal Stray 

Utdanningsforsker, førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet.

 

Spørsmål  til post@demokratinettverket.no 
Kontaktperson: Torleif R. Hamre,  torleif.hamre@eidsvoll1814.no, tlf.: 922 51 672

Search