Demokrati med Donald Duck

Det er en stor utfordring å kommunisere om kapp med støyen fra en valgkamp. Å nå barn, som ikke kan nås gjennom vanlig markedsføring og som ikke er til stede på sosiale medier ennå, er like utfordrende. Med dette på bordet kom den uvanlige løsningen å lage et demokrati-bilag i samarbeid med Donald Duck & Co.
Vi hadde et ønske om å nå ut til barn nasjonalt, og fortelle om hvordan også de kan delta i demokratiet - selv uten stemmerett. Vi ønskte å lage et magasin i tilknytning til valget og tok kontakt med Egmont og Donald Duck &Co. Et eget magasin var en i overkant ambisiøs idé, særlig med tanke på kostnadene til produksjon og distribusjon, og det ble raskt klart at ambisjonene måtte justeres fra et selvstendig magasin til en 8 siders innstikk/bilag. 

Egmont tok ansvar for layout og trykk, og utarbeidelse av en spesialskrevet Donald-historie. Ramma for historia ble til i et møte på Kafe Standpunkt på Eidsvoll 1814, deretter ble den forfattet og tegnet av henholdsvis Knut Nærum og Arild Midthun. Historien viser hva som skjer når for mange ikke bruker stemmeretten sin - og nabo Jensen velger seg selv som leder for velforeningen... 

De resterende sidene av bladet inneholder en presentasjon av Donald som demokratisk borger; hans rettigheter, muligheter og plikter, og i enkle trekk hva valg er. Vi laget også en quiz med en blanding av spørsmål som barn kan fra før (for å komme i gang) og som de kanskje måtte lete i bladet for å finne svar på. Midtsidene er en illustrert tidslinje med tekstbobler om de viktigste hendelsene og utviklingen av det norske demokratiet fra 1814 og frem til i dag. Baksiden er tips fra Hakkespettene Ole, Dole og Doffen til hva man kan bidra med i demokratiet - selv uten stemmerett.

Vårt blad ble distribuert som innstikk til Donald Duck og Co i forkant av stortingsvalget. Vi fikk også  blader til museet Eidsvoll 1814 som vi deler ut til besøkende og lokale skoler. 

Som en del av samarbeidet arrangerte vi en demokrati med Donald-dag på Eidsvoll 1814 der norges eneste Donald-tegner, Arild Midthun, snakket om hvordan demokratiet fungerer, viktigheten av å delta og kombinerte dette på en underholdende måte med tegnekurs der barn og voksne fikk lære å tegne Donald. Dagen ble godt besøkt, og seansen var et fyrverkeri.

Prosjektet handler også om merkevarebygging gjennom at barn kan koble innholdet mot avsenderene Min stemme og Eidsvoll 1814, Donald Duck kan kobles til seriøse tema og avsendere - og Min stemme og Eidsvoll 1814 kan framstå som lekne og kommunikative på barns premisser. Vi mener vi har fått til dette gjennom dette prosjektet.

Prosjektet ble støttet økonomisk av Fritt Ord. Egmont/Donald Duck holdt i de redaksjonelle trådene, og innholdet ble laget i samarbeid med tilsatte ved Eidsvoll 1814. Min stemme er en del av Eidsvoll 1814 og er prosjekteier. 

Nettstedet Min stemme.no er læringsressurser om demokrati og deltakelse, og ble i 2016 flyttet fra Senter for IKT i opplæringen til Eidsvoll 1814.
Arild Midthun i fri dresur, forklarer demokratiske verdier ved hjelp av vår spesialskrevne tegneserie

 

Spørsmål  til post@demokratinettverket.no 
Kontaktperson: Torleif R. Hamre,  torleif.hamre@eidsvoll1814.no, tlf.: 922 51 672

Search