Heder til museer i nettverket

 

Det nasjonale museumsmøtet i Mosjøen ga oppmerksomhet og heder til flere prosjekter i regi av museer knyttet til Demokratinettverket.

 

 

Stiklestad nasjonale kultursenter var en av tre nominerte i den prestisjetunge kategorien Årets museum, med en begrunnelse fra juryen som blant annet vektla deres satsning på kompetansebygging «innen demokratiske prosesser, bred kunnskapsformidling og inkludering i lokal og internasjonal forstand».

 

Juryen trakk også frem Stiklestads samarbeid med Falstadsenteret om prosjektet «Ungdommens talerstol: Se meg», der flyktninger deler personlige fortellinger om identitet, minner og tilhørighet. Ungdommens talerstol var også blant de syv nominerte til formidlingsprisen som deles ut i regi av Norges museumsforbund, med en egen jury.

Les mer om Ungdommens talerstol her.
 

Årets formidlingspris gikk til Eidsvoll 1814 for prosjektet Ta over 2017. Juryen la vekt på at tiltaket var nyskapende og med stor overføringsverdi til andre museer.

 

Ta over 2017 var for Eidsvoll 1814 et høydepunkt i en langvarig satsning for å styrke unges aktive deltagelse i museet. Arrangementet markerte finalen for den treårige satsningen Demokratilæring for barn og unge, et prosjekt som særlig handlet om å gi styrke og rom til unges ytringer, og å vise unges betydning som demokratiske medborgere.

 

Les mer om Ta over her.

 

Gratulerer til våre kollegaer på Stiklestad, Falstad og Eidsvoll!

 

 

Spørsmål  til post@demokratinettverket.no 
Kontaktperson: Torleif R. Hamre,  torleif.hamre@eidsvoll1814.no, tlf.: 922 51 672

Search