Nettverksseminar 2018
Nobels Fredssenter 17. september

I fjor møttes Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter til vinterseminar ved Eidsvoll 1814. I år er Nobels Fredssenter vertskap for demokratinettverkets årlige hovedtreff, og i år blir det et høstmøte i Oslo. Merk like godt av datoen med det samme: 17. september.

 

 

Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter
(Fra åpningen av utstillingen Omveier på Nobels Fredssenter i mars 2017)

«Vi gleder oss til å ta imot kolleger fra hele landet, og ikke minst til å vise dere alle fotoutstillingen Fortell verden om oss av Rune Eraker, som vi åpner den 13. september 2018. I år er det 70 år siden FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt, og vi feirer dette med en ny fotoutstilling om menneskelig styrke under umenneskelige forhold. Eraker portretterer aktivister og sterke mennesker fra en rekke land som trosser motgangen og fortsetter arbeidet sitt, og utstillingen vises i samarbeid med Amnesty International», forteller utstillingssjef og nestleder ved Nobels Fredssenter, Liv Astrid Sverdrup.

 

Noen av nettverksmedlemmene vurderer sikkert å delta på FIHRMs årskongress i Winnipeg (25.-28. september), og den vil altså ikke kollidere med det norske nettverksmøtet.

 

Åpent nettverksseminar 2018 - Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Digitaliseringen fører til store samfunnsendringer. Facebook og Cambridge Analytica påvirker demokratiske valg, selvkjørende biler er på veiene, og kunstig intelligens og maskiner som gjenkjenner ansikter og overvåker følelser er allerede en realitet.

Denne utviklingen er også i ferd med å endre kulturbransjen på flere måter. På nettverksseminaret inviterer vi til debatt om hvordan dette påvirker samfunnsrollen, publikumsutvikling, markedsføring og utstillingsdesign. Og vi spør: Hvordan skal vi som museum best møte den digitale fremtiden?

Samfunnsrollen: I museene er vi opptatt av å verne om demokratiet og ytringsfriheten. Men hva betyr digitaliseringen for demokrati og ytringsfrihet? Og hvilken rolle skal vi som museum ta nå og i framtiden? Skal vi kun kommentere utviklingen eller være en del av utviklingen?

Publikumsutvikling: I dag kommer publikum til museene for å inspireres, oppleve, lære og delta. Men trenger publikum egentlig museene i framtiden når teknologien kan løse alt det samtidig? Blir publikum sine egne kuratorer og innholdsprodusenter?

Markedsføring: Hvor langt kan man gå i å innhente informasjon om sine brukere eller for å nå ut med budskapene sine? Insight og algoritmer brukes i segmentering og for å nå sine målgrupper best mulig, men hvor skal grensene gå? Er det etisk betenkelig når man vet at liknende verktøyer er med på å undergrave demokratier?

Utstillingsdesign og formidling: Hvor viktig vil den visuelle og digitale kulturen være for fremtidens museer? Hvordan ser fremtidens utstillinger ut og hvor mye er den avhengig av teknologien for å fange publikums interesse? Er virtuell og utvidet virkelighet, kunstig intelligens og spillbasert læring essensen i fremtidens utstillingsdesign og formidling?

«Teknologien blir stadig smartere og kan hjelpe oss med mer, samtidig kommer den oss nærmere inn på livet overalt hvor vi ferdes», sier direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe. Møt ham og andre eksperter på den nye teknologiske utviklingen og de samfunnsmessige konsekvensene på Nobels Fredssenter i Oslo 17. september. Vi samler profiler i norsk kulturliv fra bransjer som musikk, spill, film og tv- som allerede har kommet langt i å tilpasse seg endringene.

Bli med å diskutere hvordan vi som museum best kan møte den digitale fremtiden. Vi oppdaterer med mer informasjon etter hvert. Følg med!

Seminaravgift
Kr 300,- (inkludert lunsj)

Kontaktperson Nobels Fredssenter
Utstillingssjef Liv Astrid Sverdrup
las@nobelpeacecenter.org
Telefon 47 03 90 51

 

Spørsmål  til post@demokratinettverket.no 
Kontaktperson: Torleif R. Hamre,  torleif.hamre@eidsvoll1814.no, tlf.: 922 51 672

Search