Uenighetsfelleskapet på museum

Seminar i regi av Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter og Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold

Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter 14. og 15.oktober 2019

Årets hovedinnleder: Simona Bodo, ledende internasjonal museumsforsker basert i Milano. Hennes innlegg har tittelen“Fortress Europe, Fortress Heritage”? Museums as intercultural spaces in times of crisis. Bodo er særlig kjent for sin tenking om museer som potensielle interkulturelle rom, der både materiell og immateriell kulturarv kan gis nye og uventede betydninger.


«Uenighetsfellesskapet» brukes stadig oftere for å beskrive et velfungerende demokrati. Men hva legger vi egentlig i begrepet? Og hvor fruktbart er det i tenkningen rundt våre museumspraksiser? Hvilken rolle kan og bør uenighetsfellesskapet ha på et museum? 

Disse spørsmålene utgjør kjernen i seminaret «Uenighetsfellesskapet på museum?» på Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter 14. og 15.oktober. Her vil dere blant annet møte:

Lars Laird Iversen: førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og forfatter av boken Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling.

Alfredo Zamudio: direktør ved Nansen Fredssenter, som arbeider med dialog som metode for å bilegge konflikter. Zamudio har erfaring som internasjonal hjelpearbeider fra organisasjoner som Flyktninghjelpen, Røde Kors og FNs høykommissær for flyktninger.

Sten Inge Jørgensen: utenriksjournalist i Morgenbladet og prosjektleder for anti-polariseringsprosjektet «Hele Norge snakker», et samarbeid mellom Morgenbladet, Dagens næringsliv, Fagbladet og NRK.

Ingeborg Hjorth: Ph.D-stipendiat og konservator ved NTNU og Falstadsenteret som forsker på prosessen rundt etableringen av minnesteder etter 22.juli

Anders Bettum: førstekonservator og forskningskoordinator ved Interkulturelt Museum, Oslo Museum, samt ansvarlig for Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold.

Det vil bli foredrag, diskusjoner, omvisninger og praktiske øvelser. I tillegg vil deltakere få se den helt nye utstillingen Den nye planeten, produsert av Menneskerettighetsakademiet. Endelig program kommer snart.

Seminaret er et samarbeid mellom demokratinettverket og mangfoldsnettverket og er åpent for alle interesserte.  Det vil foregå fra lunsj-til-lunsj med første dag på Falstad og andre dag på Stiklestad, med mulighet for overnatting på Scandic Stiklestad. Etter lunch på dag to vil det bli årsmøte for de to nettverkene, samt prosjektmøter.

Priser:

Deltakelse kun 14.oktober: 450,-

Deltakelse kun 15.oktober: 450,-

Deltakelse begge dager: 800,-

Festmiddag 14.oktober: 425,- (drikke kommer i tillegg)

Scandic Stiklestad tilbyr ulike overnattingstilbud:


Enkeltrom: 1150,- pr. person, inkludert frokost

Dobbeltrom: 1350,- inkludert frokost

Gjesteloftet på Stiklastadir (del rom med opp til 6 andre): 550,- inkludert frokost

Langhuset på Stiklastadir (sovesal): 550,- inkludert frokost

 

For spørsmål, kontakt Heidi Anett Øvergård Beistad på heidi.beistad@snk.no

Lenke til fullstendig program: https://stiklestad.no/2019/08/uenighetsfellesskapet-pa-museum/

Påmeldingsfrist: 30.september. Påmelding på Stiklestad sin nettside 


Seminaret er støttet av Kulturrådets samfunsrolleprogram 2018 – 2021

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Search