Bakgrunnen for nettverket

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter ble etablert 14. mars 2016 i Rikssalen i Eidsvollsbygningen. 9 museer og sentre skrev under stiftelsesdokumentet denne dagen, og flere har sluttet seg til seinere. Men det er fortsatt rom for mange flere deltakere (se kontaktinformasjon nedenfor). Hver institusjon tiltrer stiftelsesdokumentet og formidler en kort beskrivelse/begrunnelse for sin egen deltakelse. Som for de andre nasjonale museumsnettverkene, har demokratinettverket sitt utgangspunkt i en avtale mellom Kulturrådet og det nettverksansvarlige museet, Eidsvoll 1814.

 

Flere av deltakerne har også tidligere samarbeidet og utvekslet erfaringer på mer uformelt grunnlag. Og det finnes andre relevante nettverk som flere av deltakerne deltar i. Det er derfor viktig at dette nettverket finner sin egen form og ikke overlapper andre i for stor grad. Å være med skal være en styrke for arbeidet hver deltaker uansett ønsker å gjøre, ikke en tilleggsbelastning. Et særpreg ved demokratinettverket er at det ikke bare har medlemmer blant museer/fra »kulturfeltet», men aktivt ønsker deltakere blant forsknings- og utdanningsinstitusjoner og politikkområdet. Målet er å skape et forum med ulike innganger til de samme temaene, til felles inspirasjon. I første omgang ligger hovedvekten på erfaringsdeling og kompetanseutvikling, gjennom minst ett årlig fellesseminar. Så vil vi undersøke hva slags konkrete samarbeidsprosjekt det kan være mest interessant å utvikle framover.

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter er siden februar 2017
medlem av Federation of International Human Rights Museum FIHRM.
Klikk på logoen til høyre for å besøke FIHRMs nettsted.

Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter

Search