Deltakerinstitusjoner

Nedenfor finner du en oversikt over deltakerinstitusjonene i Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter. Klikk på bildene for å besøke deres respektive nettsider.

Eidsvoll 1814

Eidsvoll 1814

Eidsvoll 1814 - Stiftelsen Norsk Folkemuseum 
(nettverksansvarlig museum)

HL-senteret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Falstadsenteret

Minnested og senter for menneskerettigheter

Jødisk Museum i Oslo

Museum og kultursenter

Narviksenteret

Nord-norsk stiftelse for historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging, drifter Narvik Krigsmuseum

Menneskerettighetsakademiet

Arbeider for å øke respekten for menneskerettighetene

Portåsen

Portåsen - Wildenveys rike, er en del av Buskerudmuseet

The European Wergeland Centre

Det europeiske ressurs­senteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

Avistegnernes Hus

En del av MiA - Museene i Akershus

Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris

22. juli-senteret

 Senteret inneholder en utstilling som forteller historien om terrorangrepene 22. juli 2011

Teknisk Museum

Norsk museum for industri, vitenskap, teknologi og medisin

Vest-Agder-museet

Konsolidert museum med ni besøksmål

Nordsjøfartmuseet

En del av Museum Vest

MUST Museum Stavanger

Museum Stavanger består av fem avdelinger og tilhørende anlegg.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Knutepunktinstitusjon med spesielt ansvar for formidling av kunnskap om Olav Haraldsson, og slaget på Stiklestad i 1030.

Varanger museum

Varanger Museum består av de tre avdelingene Vardø Museum, Sør-Varanger Museum og Vadsø museum hvis hovedansvarsområder er henholdsvis pomorhistorie, grensehistorie og kvenhistorie.

Oslo museum

Stiftelsen Oslo Museum består av Bymuseet, Teatermuseet, Interkulturellt Museum og Arbeidermuseet

Ny deltaker i nettverket?

Vil din institusjon delta i Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter? Ta kontakt med oss!

Search